11 Ιουνίου 2023

Ολοκλήρωση υλοποίησης προγράμματος Erasmus+ από το 5ο Γυμνάσιο Ηρακλείου

Το 5ο Γυμνάσιο Ηρακλείου υλοποίησε για τα σχολικά έτη 2019-2022 πρόγραμμα Erasmus+ (Δράση ΚΑ1-Μαθησιακή κινητικότητα προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης) με τίτλο «Ένα Σχολείο για Όλους» (Sch4All). Βασικός στόχος του προγράμματος ήταν  να βάλει στο επίκεντρο της σχολικής πραγματικότητας τις αρχές της συμπερίληψης, προάγοντας τις ίσες ευκαιρίες για όλους, τις αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και της συνεργασίας εντός του σχολικού περιβάλλοντος, επιδιώκοντας τη διατήρηση θετικού σχολικού κλίματος, τη συνεργασία και την ομαδικότητα μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας. Υποβλήθηκε τελική έκθεση στο ΙΚΥ (εθνική μονάδα συντονισμού Erasmus+), η οποία και αξιολογήθηκε θετικά.

Ο συντονιστής
Νίκος Αγγελιδάκης, ΠΕ86, Δ/ντής 5ου Γυμνασίου

11 Ιουλίου 2022

Ενημέρωση συλλόγου διδασκόντων για την κινητικότητα στην Ισπανία (Βαρκελώνη)

Την Πέμπτη 30 Ιουνίου, στο πλαίσιο της διάχυσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος, οι εκπαιδευτικοί που παρακολούθησαν το επιμορφωτικό σεμινάριο στη Βαρκελώνη (Team building: Play and Fun, Building Educators’ Communities), ενημέρωσαν το σύλλογο διδασκόντων του 5ου Γυμνασίου.

Η ενημέρωση αφορούσε στο περιεχόμενο του σεμιναρίου, και στις αποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητες. 

3 Ιουνίου 2022

Το σεμινάριο στη Βαρκελώνη - «Team building: Play and Fun, Building Educators’ Communities»

Από 09 έως 13 Μαΐου 2022 πραγματοποιήθηκε η τέταρτη και τελευταία προγραμματισμένη μετακίνηση εκπαιδευτικών στη Βαρκελώνη της Καταλονίας. Δύο εκπαιδευτικοί του σχολείου μας, ο Νίκος Αγγελιδάκης (Πληροφορικός) και ο Ζαχαρίας Ζουράρης (Φυσικής Αγωγής), παρακολούθησαν πενταήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Team building: Play and Fun, Building Educators’ Communities» στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ KA1 (μαθησιακή κινητικότητα προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης) που υλοποιείται στο σχολείο μας με γενικό τίτλο «Ένα Σχολείο για Όλους».

Βασικός στόχος του σεμιναρίου ήταν η εκμάθηση της θετικής δύναμης των δραστηριοτήτων οικοδόμησης ομάδας για δημιουργία κλίματος συνεργασίας και συνεργατικής επίλυσης προβλημάτων, κλίματος κοινότητας, ανοχής, ομαδικού πνεύματος και απόκτησης δεξιοτήτων επικοινωνίας.

Στο σεμινάριο συμμετείχαν και εκπαιδευτικοί από άλλες χώρες (Ιταλία, Πολωνία, Φινλανδία, Ουγγαρία, Λετονία, Γερμανία) με τους οποίους συνεργάστηκαν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, και αντάλλαξαν απόψεις και εμπειρίες σχετικές με το αντικείμενο του σεμιναρίου και τα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών τους.22 Απριλίου 2022

Προετοιμασία για την 4η κινητικότητα στην Ισπανία

Ο Σύλλογος των Καθηγητών του 5ου Γυμνασίου Ηρακλείου αποφάσισε τη συμμετοχή στην τέταρτη κινητικότητα του προγράμματος των παρακάτω εκπαιδευτικών-μελών της παιδαγωγικής ομάδας:

α. Αγγελιδάκης Νίκος, Πληροφορικός
β. Ζουράρης Ζαχαρίας, Φυσικής Αγωγής

Η μετακίνηση θα πραγματοποιηθεί στην πόλη Βαρκελώνη της Ισπανίας από 09 έως 13 Μαΐου 2022.
Οι παραπάνω εκπαιδευτικοί θα παρακολουθήσουν επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: «Team building: Play and Fun, Building Educators’ Communities».

Στο πλαίσιο της συμμετοχής στο σεμινάριο, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί πραγματοποίησαν παιδαγωγική και πολιτισμική προετοιμασία.

Ενημέρωση συλλόγου διδασκόντων για τις κινητικότητες του προγράμματος Erasmus+ (Απρίλιος 2022)

Στο πλαίσιο της διάχυσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος, οι εκπαιδευτικοί που παρακολούθησαν επιμορφωτικά σεμινάρια κατά τη διάρκεια κινητικοτήτων στο εξωτερικό (Ισπανία, Τσεχία, Ιταλία), ενημέρωσαν το σύλλογο διδασκόντων του 5ου Γυμνασίου.

Η ενημέρωση αφορούσε στο περιεχόμενο των σεμιναρίων, και στις αποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητες. 24 Οκτωβρίου 2021

Το σεμινάριο στη Φλωρεντία-"Designing Inclusive Learning Environments to Support all Students"

Από 11 έως 16 Οκτωβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε η τρίτη προγραμματισμένη μετακίνηση εκπαιδευτικών στη Φλωρεντία της Ιταλίας. Δύο εκπαιδευτικοί του σχολείου μας, ο Νίκος Αγγελιδάκης (Πληροφορικός) και ο Ζαχαρίας Ζουράρης (Φυσικής Αγωγής), παρακολούθησαν εξαήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Designing Inclusive Learning Environments to Support all Students» στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ KA1 (μαθησιακή κινητικότητα προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης) που υλοποιείται στο σχολείο μας με γενικό τίτλο «Ένα Σχολείο για Όλους» και περιλαμβάνει συνολικά 4 μετακινήσεις εκπαιδευτικών.

Οι κυριότερες ενότητες του σεμιναρίου αφορούσαν στα παρακάτω θέματα:
- ορισμός της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, βασικές αρχές και αξίες
- κατανόηση της διαδικασίας ένταξης
- αντιμετώπιση εμποδίων στη συμμετοχή, τη μάθηση και τους πόρους για την υποστήριξη όλων των μαθητών εντός τoυ σχολείου
- χρήση εργαλείων ΤΠΕ για την υποστήριξη όλων των μαθητών σε περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς
- συνεργασία εντός της σχολικής κοινότητας  (εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς) για τη δημιουργία ενός πλαισίου αξιών και πρακτικών χωρίς αποκλεισμούς.

Στο σεμινάριο συμμετείχαν και εκπαιδευτικοί από άλλες χώρες (Ισπανία, Πορτογαλία, Σλοβενία) με τους οποίους συνεργάστηκαν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, και αντάλλαξαν απόψεις και εμπειρίες σχετικές με το αντικείμενο του σεμιναρίου. Συμμετείχαν και εκπαιδευτικοί από άλλο σχολείο της Ελλάδας.

Τέλος, έγινε ξενάγηση στα σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης της Φλωρεντίας.

Ιστότοπος φορέα υποδοχής: https://www.teacheracademy.euΗμέρες Erasmus+ 2021

 Το 5ο Γυμνάσιο Ηρακλείου συμμετείχε με αφίσα η οποία παρουσιάστηκε στην εκδήλωση που οργάνωσε για τον εορτασμό των Ημερών Erasmus 21 η Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης Κρήτης με τίτλο “Το Erasmus στο Πάρκο” την Παρασκευή 15/10/2021 στη Λότζια.6 Οκτωβρίου 2021

Προετοιμασία για την 3η κινητικότητα στην Ιταλία

Ο Σύλλογος των Καθηγητών του 5ου Γυμνασίου Ηρακλείου αποφάσισε τη συμμετοχή στην τρίτη κινητικότητα του προγράμματος των παρακάτω εκπαιδευτικών-μελών της παιδαγωγικής ομάδας:

α. Αγγελιδάκης Νίκος, Πληροφορικός
β. Ζουράρης Ζαχαρίας, Φυσικής Αγωγής

Η μετακίνηση θα πραγματοποιηθεί στην πόλη Φλωρεντία της Ιταλίας από 11 έως 16 Οκτωβρίου 2021.
Οι παραπάνω εκπαιδευτικοί θα παρακολουθήσουν επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: 
«Designing Inclusive Learning Environments to Support all Students».

Στο πλαίσιο της συμμετοχής στο σεμινάριο, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί πραγματοποίησαν παιδαγωγική και πολιτισμική προετοιμασία.6 Αυγούστου 2021

Το σεμινάριο στην Πράγα - “Inclusive Education”

Από 26 έως 30 Ιουλίου 2021 πραγματοποιήθηκε η δεύτερη προγραμματισμένη μετακίνηση εκπαιδευτικών στην Πράγα της Τσεχίας. Δύο εκπαιδευτικοί του σχολείου μας, ο Νίκος Αγγελιδάκης (Πληροφορικός) και η Μαργαρίτα Αμαργιανιτάκη (Γερμανικής γλώσσας), παρακολούθησαν πενθήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Inclusive Education» (Συμπεριληπτική Εκπαίδευση) στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ KA1 (μαθησιακή κινητικότητα προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης) που υλοποιείται στο σχολείο μας με γενικό τίτλο «Ένα Σχολείο για Όλους» και περιλαμβάνει συνολικά 4 μετακινήσεις εκπαιδευτικών.

Οι κυριότερες ενότητες του σεμιναρίου αφορούσαν στα παρακάτω θέματα: συμπερίληψη, μέθοδοι επικοινωνίας, αξιολόγηση μαθητή, ψυχοκοινωνική ανάπτυξη, θετικό σχολικό κλίμα, project-based μάθηση, εφαρμογή του προγράμματος σπουδών σε μια τάξη συμπερίληψης, δραστηριότητες δραματοποίησης και τέχνης, διαθεματικές δραστηριότητες σε μία τάξη συμπερίληψης. Όλοι οι μαθητές θα πρέπει να είναι ευπρόσδεκτοι σε μία τάξη ανεξάρτητα από μαθησιακές ή άλλες δυσκολίες.

Στο σεμινάριο συμμετείχαν και εκπαιδευτικοί από άλλες χώρες (Ισπανία, Πορτογαλία, Πολωνία, Κύπρος) με τους οποίους αντάλλαξαν απόψεις και εμπειρίες σχετικά με τα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών τους.

Τέλος, έγινε ξενάγηση στα σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης της Πράγας.

Ιστότοπος φορέα υποδοχής: https://www.itc-international.eu

Πληροφορίες για την Πράγα: https://www.visitczechrepublic.com/en-US/Destinations/Prague


22 Ιουλίου 2021

Προετοιμασία για την 2η κινητικότητα στην Τσεχία

Ο Σύλλογος των Καθηγητών του 5ου Γυμνασίου Ηρακλείου αποφάσισε τη συμμετοχή στη δεύτερη κινητικότητα του προγράμματος των παρακάτω εκπαιδευτικών-μελών της παιδαγωγικής ομάδας:

α. Αγγελιδάκης Νίκος, Πληροφορικός
β. Αμαργιανιτάκη Μαργαρίτα, Γερμανικής γλώσσας

Η μετακίνηση θα πραγματοποιηθεί στην πόλη Πράγα της Τσεχίας από 26 έως 30 Ιουλίου 2021.
Οι παραπάνω εκπαιδευτικοί θα παρακολουθήσουν επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: 
«Inclusive Education».

Στο πλαίσιο της συμμετοχής στο σεμινάριο, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί πραγματοποίησαν παιδαγωγική και πολιτισμική προετοιμασία.


6 Μαρτίου 2020

Το σεμινάριο στη Βαρκελώνη - “Drama as a tool for inclusion in education”


Τον Ιανουάριο (27/01/20 - 31/01/20) πραγματοποιήθηκε η πρώτη προγραμματισμένη μετακίνηση εκπαιδευτικών στη Βαρκελώνη της Ισπανίας. Δύο εκπαιδευτικοί του σχολείου μας, η Κατσούλη Μαρία (ΠΕ79) και η Σφακιανάκη Αντωνία (ΠΕ02),  παρακολούθησαν στην καταλονική πρωτεύουσα πενθήμερο σεμινάριο με θέμα «Το δράμα ως εργαλείο ενσωμάτωσης στην εκπαίδευση» (“Drama as a tool for inclusion in education”). Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου γνώρισαν νέες τεχνικές ενσωμάτωσης με βιωματικό τρόπο, εξοικειώθηκαν με τις τεχνικές του δράματος και του θεάτρου σκιών, και ενημερώθηκαν για τα εκπαιδευτικά συστήματα της Ισπανίας, της Ουγγαρίας και της Ρουμανίας. 
18 Ιανουαρίου 2020

Προετοιμασία για την 1η κινητικότητα στην Ισπανία

Ο Σύλλογος των Καθηγητών του 5ου Γυμνασίου Ηρακλείου αποφάσισε τη συμμετοχή
στην πρώτη κινητικότητα του προγράμματος των παρακάτω εκπαιδευτικών-μελών της παιδαγωγικής ομάδας:
α. Κατσούλη Μαρία, Μουσικός
β. Σφακιανάκη Αντωνία, Φιλόλογος

Η μετακίνηση θα πραγματοποιηθεί στην πόλη Βαρκελώνη της Ισπανίας από 27 έως 31 Ιανουαρίου 2020.
Οι παραπάνω εκπαιδευτικοί θα παρακολουθήσουν επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: 
«Drama as a tool for social inclusion».

Στο πλαίσιο της συμμετοχής στο σεμινάριο, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί πραγματοποίησαν παιδαγωγική και γλωσσική προετοιμασία.


28 Οκτωβρίου 2019

Συμμετοχή σε τεχνική ημερίδα του ΙΚΥ

Ο Υποδ/ντής του σχολείου και υπεύθυνος επικοινωνίας του προγράμματος Νίκος Αγγελιδάκης συμμετείχε σε Τεχνική Ημερίδα του ΙΚΥ για τη διαχείριση των εγκεκριμένων σχεδίων με θέμα «Διαχείριση και Παρακολούθηση Σχεδίων Κινητικότητας Σχολικής Εκπαίδευσης ΚΑ1 2019» του προγράμματος Erasmus+. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα την Παρασκευή 27-09-2019.27 Οκτωβρίου 2019

Έγκριση προγράμματος Erasmus+

Το 5ο Γυμνάσιο Ηρακλείου χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υλοποίηση διετούς προγράμματος (2019-2021) που αφορά σε δράση Erasmus+ ΚΑ1 (μαθησιακή κινητικότητα προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης) και έχει τίτλο «Ένα Σχολείο για Όλους» (Sch4All).